Datové typy

Naše API používá následující datové typy:

TypPopis

integer

Celé číslo s maximální hodnotou 2147483647.

string

Textový řetězec.

boolean

Logická hodnota: true nebo false

date string

Textová reprezentace datumu ve formátu ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Vždy uvádějte datum v UTC.

guid string

Textová reprezentace globálního unikátního identifikátoru GUID.

object

JSON objekt obsahující další strukturu s daty.

Last updated