Links

Datové typy

Naše API používá následující datové typy:
Typ
Popis
integer
Celé číslo s maximální hodnotou 2147483647.
string
Textový řetězec.
boolean
Logická hodnota: true nebo false
date string
Textová reprezentace datumu ve formátu ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Vždy uvádějte datum v UTC.
guid string
Textová reprezentace globálního unikátního identifikátoru GUID.
object
JSON objekt obsahující další strukturu s daty.