Limity požadavků

Počet požadavků do API za měsíc je omezen kapacitou Vašeho plánu.

Rychlost zasílání požadavků je omezena na maximálně 240 požadavků za minutu. Jakmile překročíte tento limit, server vrátí chybu 429 Too Many Requests a v hlavičce odpovědi Retry-After je uveden počet sekund udávající, jak dlouho je třeba vyčkat s dalším voláním API.

Retry-After: 40

Každé úspěšné volání API pak vrací v hlavičce informaci o stavu limitu a kdy bude limit obnoven.

X-Rate-Limit-Limit: 1m
X-Rate-Limit-Remaining: 19
X-Rate-Limit-Reset: 2022-09-06T08:30:43.3599067Z

Last updated