Odpovědi

Odpovědi z API obsahují JSON objekt se dvěma poli: result a meta. Pokud volání do API vrací nějaká data, pole result obsahuje JSON objekt s daty, jinak pole result v odpovědi není. Pole meta vrací identifikátor požadavku, stav odpovědi a případně informace o chybě.

Příklad odpovědi s daty:
{
  "result": {
    "id": 13822367,
    "survey_url": "https://www.click4survey.cz/m4/3177/4bssec8f7/45cb5d32",
    "created_at": "2022-09-12T16:24:09.4885133Z"
  },
  "meta": {
    "requestId": "3316bb4e-9306-4598-b28e-385f90f4db1d",
    "status_code": 201
  }
}
Příklad odpovědi s chybou:
{
  "meta": {
    "requestId": "863c65c3-a895-4575-8f32-ae8b16648d26",
    "http_status": 401,
    "errors": [
      {
        "error_message": "Invalid API token"
      }
    ]
  }
}

Last updated