Autentizace

Autentizace požadavků

Každý požadavek musí být autentizován pomocí hlavičky X-API-TOKEN s hodnotou tokenu.

X-API-TOKEN: {api_token}

Pokud požadavek neobsahuje hlavičku X-API-TOKEN s platným tokenem, server vrátí odpověď 401 Unauthorized.

Kde získám API token?

API token si můžete vygenerovat a zkopírovat ve Vašem účtu na stránce Můj účet → Integrace → API & Webhooky.

Na této stránce si také můžete nastavit URL adresy pro webhooky, které chcete využívat.

Last updated