Links

Chybové stavy

Každý požadavek do API vrací tzv. stavový kód HTML. Pokud je požadavek úspěšně zpracován, vrací stavový kód 200 OK. V opačném případě vrací jeden z následujících kódů.
Kód
Status
Popis
400
Bad Request
Chyba při zpracování požadavku. Více informací o chybě naleznete v datech odpovědi.
401
Unauthorized
Přístup odepřen. V hlavičce požadavku chybí X-API-TOKEN, případně je token neplatný.
402
Payment Required
Měsíční limit API požadavků v plánu byl vyčerpán, nebo skončila platnost plánu, případně plán nepodporuje API integraci.
403
Forbidden
Požadavek obsahuje data, pro jejichž zpracování nemáte dostatečná práva.
404
Not Found
Požadovaný API akce nebo data požadavku nebyla nalezena.
405
Method Not Allowed
Požadovaná API akce nepodporuje formát vkládaných dat. Obvykle v datech chybí povinné položky.
429
Too Many Requests
Byl překročen limit požadavků.
5XX
Server Error
Chyba při zpracování požadavku na serveru.
Pokud server vrací chybu 5XX, jedná se obvykle o situaci, kdy je služba API dočasně mimo provoz nebo došlo k interní chybě. Chybové stavy API jsou monitorovány a řešeny. V případě této chyby je zodpovědností klienta požadavek vyzkoušet znovu.