Chybové stavy

Každý požadavek do API vrací tzv. stavový kód HTML. Pokud je požadavek úspěšně zpracován, vrací stavový kód 200 OK. V opačném případě vrací jeden z následujících kódů.

Pokud server vrací chybu 5XX, jedná se obvykle o situaci, kdy je služba API dočasně mimo provoz nebo došlo k interní chybě. Chybové stavy API jsou monitorovány a řešeny. V případě této chyby je zodpovědností klienta požadavek vyzkoušet znovu.

Last updated