Chybové stavy

Každý požadavek do API vrací tzv. stavový kód HTML. Pokud je požadavek úspěšně zpracován, vrací stavový kód 200 OK. V opačném případě vrací jeden z následujících kódů.

KódStatusPopis

400

Bad Request

Chyba při zpracování požadavku. Více informací o chybě naleznete v datech odpovědi.

401

Unauthorized

Přístup odepřen. V hlavičce požadavku chybí X-API-TOKEN, případně je token neplatný.

402

Payment Required

Měsíční limit API požadavků v plánu byl vyčerpán, nebo skončila platnost plánu, případně plán nepodporuje API integraci.

403

Forbidden

Požadavek obsahuje data, pro jejichž zpracování nemáte dostatečná práva.

404

Not Found

Požadovaný API akce nebo data požadavku nebyla nalezena.

405

Method Not Allowed

Požadovaná API akce nepodporuje formát vkládaných dat. Obvykle v datech chybí povinné položky.

429

Too Many Requests

Byl překročen limit požadavků.

5XX

Server Error

Chyba při zpracování požadavku na serveru.

Pokud server vrací chybu 5XX, jedná se obvykle o situaci, kdy je služba API dočasně mimo provoz nebo došlo k interní chybě. Chybové stavy API jsou monitorovány a řešeny. V případě této chyby je zodpovědností klienta požadavek vyzkoušet znovu.

Last updated