Požadavky

Požadavky zasílané na server obvykle obsahují identifikátory objektů, se kterými jednotlivé akce API pracují, např. survey_id, distribution_id apod. Tyto identifikátory získáte v editoru dotazníku, obvykle pod samostatnou záložkou API, a to na následujících místech.

Identifikace průzkumu

Identifikátor průzkumu survey_id najdete po otevření průzkumu pod záložkou Tvorba -> API.

Identifikace distribučního kanálu

Identifikátor distribučního kanálu distribution_id najdete po otevření distribučního kanálu pod záložkou API.

Identifikace e-mailové zprávy

Identifikátor e-mailové zprávy message_id najdete po otevření distribučního kanálu a vybrané e-mailové zprávy pod sekcí API.

Identifikace otázky a odpovědí

Identifikátor otázky question_id a odpovědi/í choice_id, případně other_id, najdete po otevření otázky pod záložkou API.

Last updated