Stažení odpovědí průzkumu

Na tomto příkladu Vám ukážeme, jak stáhnout odpovědi respondentů z Vašeho průzkumu.

1. Získání identifikátoru survey_id

Hodnotu identifikátoru survey_id najdete ve Vašem průzkumu pod záložkou Tvorba -> API.

Další informace o identifikátorech pro API najdete na stránce Požadavky.

2. Stažení seznamu odpovědí

Seznam odpovědí průzkumu získáte voláním API akce Stažení všech odpovědí průzkumu. K volání akce využijte získaný identifikátor survey_id. Volání akce vrací datovou strukturu obsahující seznam identifikátorů odpovědí průzkumu, včetně URL adres API akcí pro stažení dat jednotlivých vyplněných dotazníků.

Seznam odpovědí se vrací po stránkách, takže je potřeba postupně stáhnout všechny stránky odpovědí.

Pokud chcete stahovat odpovědi jen za určité časové období, můžete specifikovat datum dokončení dotazníku pomocí URL parametrů API akce. Více najdete v popisu API akce.

3. Stažení dat odpovědi

Data vyplněných dotazníků pak získáte voláním API akce Stažení dat odpovědí. K volání akce využijte získané URL adresy API akcí. Získaná data pak můžete dále zpracovat.

Last updated