Links
Comment on page

Nastavení URL adres webhooků

Centrální nastavení URL adres webhooků

URL adresy webhooků můžete nastavit centrálně, pro všechny průzkumy, na stránce Můj účet → Integrace → API & Webhooky.
Centrální nastavení URL adres webhooků

Individuální nastavení adres webhooků pro vybraný průzkum

URL adresy webhooků můžete nastavit také individuálně pro vybraný průzkum. Nastavení je dostupné po otevření průzkumu pod záložkou Tvorba → API. Na této stránce je možné také volání webhooků pro aktuální průzkum zcela vypnout vybráním volby Žádné.
Individuální nastavení adres webhooků pro vybraný průzkum