Nastavení URL adres webhooků

Centrální nastavení URL adres webhooků

URL adresy webhooků můžete nastavit centrálně, pro všechny průzkumy, na stránce Můj účet → Integrace → API & Webhooky.

Individuální nastavení adres webhooků pro vybraný průzkum

URL adresy webhooků můžete nastavit také individuálně pro vybraný průzkum. Nastavení je dostupné po otevření průzkumu pod záložkou Tvorba → API. Na této stránce je možné také volání webhooků pro aktuální průzkum zcela vypnout vybráním volby Žádné.

Last updated