Webhook Obdržení odpovědi

Tento webhook je volán, jakmile respondent vyplní dotazník. Zpracováním tohoto volání zjistíte, že v průzkumu přibyla další odpověď, a dále můžete tuto odpověď zpracovat pomocí našeho API.

Click4Survey pošle POST požadavek na zadanou adresu s následujícími daty v těle a bude očekávat odpověď 200 OK nebo 204 No Content.

Další informace k doručování najdete na stránce Doručování.

Struktura zaslaných dat:

Jméno polePopisTyp

event_name

Název údalosti

string

survey_id

Identifikátor průzkumu

integer

response_id

Identifikátor odpovědi

guid string

distribution_id

Identifikátor distribučního kanálu

integer

distribution_type

Typ distribučního kanálu - link/email/cati/kiosk

string

contact_id

Identifikátor kontaktu respondenta v distribučním kanálu E-mailová kampaň nebo CATI

integer, optional

completed

Příznak dokončené odpovědi

boolean

disqualified

Příznak vyloučené odpovědi

boolean

quota_full

Příznak naplněné kvóty

boolean

completed_at

Datum a čas vyplnění odpovědi

date string

Příklad dat webhooku
{
  "event_name": "response_received",
  "survey_id": 4574,
  "response_id": "DA453B67-791E-4D4D-9009-75B1ED8A33C1",
  "distribution_id": 14457,
  "distribution_type": "email",
  "contact_id": 4998745,
  "completed": true,
  "disqualified": true,
  "quota_full": false,
  "completed_at": "2022-08-21T10:30:00Z"
}

Last updated