Links
Comment on page

Webhook Obdržení odpovědi

Tento webhook je volán, jakmile respondent vyplní dotazník. Zpracováním tohoto volání zjistíte, že v průzkumu přibyla další odpověď, a dále můžete tuto odpověď zpracovat pomocí našeho API.
Click4Survey pošle POST požadavek na zadanou adresu s následujícími daty v těle a bude očekávat odpověď 200 OK nebo 204 No Content.
Další informace k doručování najdete na stránce Doručování.

Struktura zaslaných dat:

Jméno pole
Popis
Typ
event_name
Název údalosti
string
survey_id
Identifikátor průzkumu
integer
response_id
Identifikátor odpovědi
guid string
distribution_id
Identifikátor distribučního kanálu
integer
distribution_type
Typ distribučního kanálu - link/email/cati/kiosk
string
contact_id
Identifikátor kontaktu respondenta v distribučním kanálu E-mailová kampaň nebo CATI
integer, optional
completed
Příznak dokončené odpovědi
boolean
disqualified
Příznak vyloučené odpovědi
boolean
quota_full
Příznak naplněné kvóty
boolean
completed_at
Datum a čas vyplnění odpovědi
date string
Příklad dat webhooku
{
"event_name": "response_received",
"survey_id": 4574,
"response_id": "DA453B67-791E-4D4D-9009-75B1ED8A33C1",
"distribution_id": 14457,
"distribution_type": "email",
"contact_id": 4998745,
"completed": true,
"disqualified": true,
"quota_full": false,
"completed_at": "2022-08-21T10:30:00Z"
}