Zpracování odpovědí průzkumu v reálném čase

Na tomto příkladu Vám ukážeme, jak zpracovat odpovědi respondentů v reálném čase tak, jak vyplňují jednotlivé dotazníky.

1. Nastavení webhooku

Nejdříve musíte mít zřízenu vlastní veřejnou webovou stránku, která bude volána z Click4Survey jakmile dojde k vyplnění dotazníku ve Vašich průzkumech. Takové stránce říkáme webhook a její URL adresu musíte uložit v nastavení Click4Survey do pole Webhooky -> Při obdržení odpovědi. Nastavení provedete ve Vašem účtu na stránce Můj účetIntegrace → API & Webhooky. Více k webhooku najdete na stránce Webhook Obdržení odpovědi.

2. Zpracování nové odpovědi

Jakmile respondent vyplní některý z Vašich dotazníků, Click4Survey zavolá Vaši webovou stránku s informacemi o získané odpovědi. Pomocí údaje survey_id zjistíte, ve kterém průzkumu byl vyplněn dotazník. Pomocí identifikátoru odpovědi response_id pak můžete stáhnout data odpovědi.

3. Stažení dat odpovědi

Data odpovědi pak získáte voláním API akce Stažení dat odpovědí. K volání akce využijte získaný identifikátor survey_id a response_id. Volání akce vrací datovou strukturu obsahující kompletní data odpovědi všech otázek v dotazníku. Data můžete dále zpracovat.

Vaše webová stránka, která zpracovává novou odpověď musí vrátit kód 200 OK nebo 204 No Content. Pokud stránka vrátí jiný kód, pokusíme se informaci o nové odpovědi zaslat opakovaně. Další informace k doručování najdete na stránce Doručování.

Last updated