Webhooky

Webhooky jsou zpětná volání (callbacky) protokolu HTTP. Protože webhooky umí na základě určité události provést konkrétní akci, tak se hodí, když chcete, aby platforma Click4Survey posílala oznámení do vaší aplikace hned, jakmile se v Click4Survey něco stane. Vaše aplikace pak může na toto volání reagovat a pomocí Click4Survey API třeba stáhnout data odpovědí pro další zpracování.

Přečtěte si informace k nastavení a doručování webhooků.

Nastavení URL adres webhookůDoručování webhooku

V Click4Survey můžete nastavit následující webhooky.

Webhook Spuštění průzkumuWebhook Ukončení průzkumuWebhook Obdržení odpovědi

Last updated