API akce

Přejděte k požadované akci a projděte si detailní dokumentaci.

Contacts

Práce s kontakty distribučního kanálu

pageContacts

Messages

Práce se zprávami distribučního kanálu

pageMessages

Responses

Zpracování odpovědí vyplněného dotazníku

pageResponses

Last updated