Doručování webhooku

Celkem se pokusíme doručit webhook šestkrát.

  1. Jakmile nastane událost, pokusíme se o doručení webhooku.

  2. Když se doručení nezdaří, počkáme 3 sekundy a zkusíme doručit webhook znovu.

  3. Když se nezdaří druhé doručení, počkáme 30 sekund a zkusíme doručit webhook znovu.

  4. Když se nezdaří třetí doručení, počkáme 5 minut a zkusíme doručit webhook znovu.

  5. Když se nezdaří čtvrté doručení, počkáme 1 hodinu a zkusíme doručit webhook znovu.

  6. Když se nezdaří ani páté doručení, počkáme ještě 24 hodin a zkusíme doručit webhook naposledy.

Pokud se nepodaří webhook doručit ani po šesti pokusech, doručování webhooku bude zrušeno.

Pro pomoc s odladěním doporučujeme použít službu https://mockbin.org.

Last updated