Links
Comment on page

Doručování webhooku

Celkem se pokusíme doručit webhook šestkrát.
 1. 1.
  Jakmile nastane událost, pokusíme se o doručení webhooku.
 2. 2.
  Když se doručení nezdaří, počkáme 3 sekundy a zkusíme doručit webhook znovu.
 3. 3.
  Když se nezdaří druhé doručení, počkáme 30 sekund a zkusíme doručit webhook znovu.
 4. 4.
  Když se nezdaří třetí doručení, počkáme 5 minut a zkusíme doručit webhook znovu.
 5. 5.
  Když se nezdaří čtvrté doručení, počkáme 1 hodinu a zkusíme doručit webhook znovu.
 6. 6.
  Když se nezdaří ani páté doručení, počkáme ještě 24 hodin a zkusíme doručit webhook naposledy.
Pokud se nepodaří webhook doručit ani po šesti pokusech, doručování webhooku bude zrušeno.
Pro pomoc s odladěním doporučujeme použít službu https://mockbin.org.