Webhook Ukončení průzkumu

Tento webhook je volán při ukončení průzkumu. Zpracováním tohoto volání zjistíte, že průzkum byl ukončen a respondenti jej déle nemohou vyplňovat.

Click4Survey pošle POST požadavek na zadanou adresu s následujícími daty v těle a bude očekávat odpověď 200 OK nebo 204 No Content.

Další informace k doručování najdete na stránce Doručování.

Struktura zaslaných dat:

Příklad dat webhooku
{
    "event_name": "survey_closed",
    "survey_id": 4574,
    "closed_at": "2022-08-21T10:30:00Z"
}

Last updated