Links
Comment on page

Webhook Ukončení průzkumu

Tento webhook je volán při ukončení průzkumu. Zpracováním tohoto volání zjistíte, že průzkum byl ukončen a respondenti jej déle nemohou vyplňovat.
Click4Survey pošle POST požadavek na zadanou adresu s následujícími daty v těle a bude očekávat odpověď 200 OK nebo 204 No Content.
Další informace k doručování najdete na stránce Doručování.

Struktura zaslaných dat:

Jméno pole
Popis
Typ
event_name
Název údalosti
string
survey_id
Identifikátor průzkumu
integer
closed_at
Datum a čas ukončení průzkumu v UTC
date string
Příklad dat webhooku
{
"event_name": "survey_closed",
"survey_id": 4574,
"closed_at": "2022-08-21T10:30:00Z"
}