Messages

Odeslání zprávy e-mailové kampaně

Odeslání nebo naplánování odeslání zprávy e-mailové kampaně všem kontaktům, kterým zpráva zatím nebyla odeslána.

POST /distributions/{distribution_id}/messages/{message_id}/send

Parametry:

Jméno parametruPopisTyp

distribution_id

Identifikátor distribučního kanálu / e-mailové kampaně, ve které je odesílaná zpráva

integer

message_id

Identifikátor odesílané zprávy

integer

Data:

Jméno polePopisTyp

scheduled_date

Datum a čas odeslání zprávy. Pokud není hodnota specifikována, zpráva je odeslána okamžitě.

date string, optional

Příklad
curl --request POST \
 --url https://api.click4survey.com/v1/distributions/{distribution_id}/messages/{message_id}/send \
 --header 'Accept: application/json' \
 --header 'X-API-TOKEN: {api-token}' \
 --header 'User-Agent: app-name (support@example.net)' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data '{"scheduled_date":"2022-10-10T10:00:00.000Z"}'
Příklad dat požadavku
{
  "scheduled_date": "2022-10-10T10:00:00.000Z"
}

Úspěšně zpracovaný požadavek vrací stavový kód 200 OK a v poli result jsou data se souhrnem počtu kontaktů k odeslání e-mailové zprávy. V případě vrácení jiného kódu došlo při plánování odesílání zprávy k chybě. Zde je přehled chybových stavů.

Struktura vrácených dat:

Jméno polePopisTyp

contacts_count

Přehled počtu kontaktů pro odesílanou zprávu

object

↳ pending

Počet kontaktů k odeslání

integer

↳ sent

Počet kontaktů, kterým již byla zpráva odeslána

integer

↳ bounces

Počet kontaktů, kterým se nepodařilo zprávu odeslat

integer

Příklad odpovědi
{
  "result": {
    "contacts_count": {
      "pending": 1250,
      "sent": 48545,
      "bounces": 124
    }
  },
  "meta": {
    "request_id": "0c5e22e7-f3a2-4f68-8939-dcf7dce06c77",
    "http_status": 200
  }
}

Last updated