Links
Comment on page

Webhook Spuštění průzkumu

Tento webhook je volán při spuštění průzkumu. Zpracováním tohoto volání zjistíte, že průzkum je aktuálně spuštěn a respondenti jej mohou vyplňovat.
Click4Survey pošle POST požadavek na zadanou adresu s následujícími daty v těle a bude očekávat odpověď 200 OK nebo 204 No Content.
Další informace k doručování najdete na stránce Doručování.

Struktura zaslaných dat:

Jméno pole
Popis
Typ
event_name
Název údalosti
string
survey_id
Identifikátor průzkumu
integer
launched_at
Datum a čas spuštění průzkumu
date string
Příklad dat webhooku
{
"event_name": "survey_launched",
"survey_id": 4574,
"launched_at": "2022-08-21T10:30:00Z"
}