Webhook Spuštění průzkumu

Tento webhook je volán při spuštění průzkumu. Zpracováním tohoto volání zjistíte, že průzkum je aktuálně spuštěn a respondenti jej mohou vyplňovat.

Click4Survey pošle POST požadavek na zadanou adresu s následujícími daty v těle a bude očekávat odpověď 200 OK nebo 204 No Content.

Další informace k doručování najdete na stránce Doručování.

Struktura zaslaných dat:

Jméno polePopisTyp

event_name

Název údalosti

string

survey_id

Identifikátor průzkumu

integer

launched_at

Datum a čas spuštění průzkumu

date string

Příklad dat webhooku
{
    "event_name": "survey_launched",
    "survey_id": 4574,
    "launched_at": "2022-08-21T10:30:00Z"
}

Last updated