Contacts

Vytvoření kontaktu

Vložení nového kontaktu do distribučního kanálu e-mailová kampaň nebo CATI

POST /distributions/{distribution_id}/contacts

Parametry:

Data kontaktu:

Struktura vrácených dat:

Příklad
curl --request POST \
 --url https://api.click4survey.com/v1/distributions/{distribution_id}/contacts \
 --header 'Accept: application/json' \
 --header 'X-API-TOKEN: {api-token}' \
 --header 'User-Agent: app-name (support@example.net)' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data '{"email":"email@example.net","first_name":"John","last_name":"Doe","user_field1":"some data"}'
Přiklad dat požadavku
{
  "email": "email@example.net",
  "first_name": "John",
  "last_name": "Doe",
  "user_field1": "some data"
}

Úspěšně zpracovaný požadavek vrací stavový kód 201 Created. V případě vrácení jiného kódu došlo při vytváření kontaktu k chybě. Zde je přehled chybových stavů.

Příklad vrácených dat požadavku
{
  "result": {
    "id": 554784, 
    "survey_url": "https://www.dev.click4survey.cz/m4/3177/00000000/00000000",
    "created_at": "2022-08-21T11:31:12Z"
  },
  "meta": {
    "requestId": "863c65c3-a895-4575-8f32-ae8b16648d26",
    "http_status": 201
  }
}

Last updated