Odeslání průzkumu e-mailem

Na tomto příkladu Vám ukážeme, jak vytvořit kontakty respondentů, kterým pak odešlete e-mailovou zprávu s pozvánkou k vyplnění dotazníku a odkazem na dotazník.

1. Vytvoření průzkumu a distribučního kanálu s e-mailovou pozvánkou

Vytvořte si ve svém účtu Click4Survey průzkum s Vašim dotazníkem, který chcete rozesílat respondentům. Případně koukněte do nápovědy na vytvoření průzkumu a vytvoření distribučního kanálu typu E-mailová kampaň.

2. Získání identifikátorů distribution_id a message_id

Hodnotu identifikátoru distribution_id najdete v okně distribučního kanálu pod záložkou API. Stačí kliknout na řádek distribučního kanálu v seznamu kanálů pod záložkou Distribuce.

Kliknutím na řádek e-mailové zprávy pak otevřete okno e-mailové zprávy, ve kterém najdete údaj message_id.

Další informace o identifikátorech pro API najdete na stránce Požadavky.

3. Vložení kontaktů respondentů

Jednotlivé kontakty respondentů pak vkládáte do e-mailové kampaně voláním API akce Vytvoření kontaktu. Operaci opakujete pro každý kontakt respondenta. Pro volání API akce využijte dříve získaný identifikátor distribučního kanálu distribution_id.

Každé vložení kontaktu vrací v datech URL odkaz na dotazník, který je jedinečný pro každého respondenta. Tento odkaz můžete využít v případě, že si realizujete odesílání e-mailů sami, bez využití Click4Survey.

4. Odeslání vložených kontaktů

Na vložené kontakty respondentů odešlete e-mailové pozvánky voláním API akce Odeslání zprávy e-mailové kampaně. Výsledkem volání jsou data informující o počtu kontaktů, kterým již byla zpráva odeslána sent i kolik kontaktů ještě zbývá pending.

Last updated